Nabídka firmy

Aktuální nabídka potenciálním výrobcům paliva

 

 

Zájem o paliva EKOVER  mnohokrát převyšuje současnou výrobu a bude neustále růst. Zdroj výrobní suroviny ( celé obiloviny, olejniny, pícniny, seno, sláma, otruby…) je obrovský. Výroba je a bude ekonomicky výhodná. Za těchto podmínek nabízíme zájemcům o výrobu zapojení do Systému výroby a užití paliva EKOVER v ČR a okolních státech.

 

Zájemcům nabízíme možnost uzavřít Smlouvu o spolupráci, která řeší následující oblasti:

  • Poskytnutí technického řešení výroby paliv EKOVER včetně dodávky strojního zařízení přímo od českého výrobce Soma Lanškroun
  • Podpis licenční smlouvy na výrobu certifikovaných paliv
  • Zapojení do prodejního řetězce velkoodběratelům bez obchodní přirážky
  • Pomoc odborníka při získávání dotací
  • Pomoc odborníka při ekonomické analýze konkrétního zájemce o výrobu