Zákonné normy

Zákonné normy

     Právní rámec fungování  Systému výroby a užití paliv Ekover  je aktuálně vymezen následujícími právními normami.

Zákon 180/2005 Sb. ze dne 31.3.2005 o  podpoře výroby elektřiny z  obnovitelných zdrojů energie.

 

 

Vyhláška  482/2005 Sb. ze dne 2.12.2005(v aktuálním znění č. 453/2008, č. 477/2012)  o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

 

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie  – Energetický regulační věstník, částka 7, ze dne 28. listopadu 2013

 

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí č. 5/2015

 

  1. 11. 2015

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí č. 9/2015

 

  1. 12. 2015

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí č. 9/2016

 

  1. 12. 2016

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 

Cenové rozhodnutí č. 4/2016

 

  1. 9. 2016

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí č. 5/2016

 

  1. 9. 2016

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

 

  1. 12. 2016

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

 

 

Cenové rozhodnutí č. 2/2017

 

  1. 3. 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2017 ze dne 29. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Cenové rozhodnutí č. 3/2017

 

  1. 9. 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí č. 4/2017

 

  1. 9. 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016

Cenové rozhodnutí č. 8/2017 a Cenové rozhodnutí č. 9/2017

 

  1. 12. 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, č. 11/2016 a č. 2/2017.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Cenové rozhodnutí č. 9/2018

19. 12. 2018

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí č. 3/2019

30. 9. 2019

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Energetický regulační věstník, částka 6/2019, ze dne 30. září 201