Zákonné normy

Zákonné normy

     Právní rámec fungování  Systému výroby a užití paliv Ekover  je aktuálně vymezen následujícími právními normami.

Zákon 180/2005 Sb. ze dne 31.3.2005 o  podpoře výroby elektřiny z  obnovitelných zdrojů energie.

 

 

Vyhláška  482/2005 Sb. ze dne 2.12.2005(v aktuálním znění č. 453/2008, č. 477/2012)  o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

 

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie  – Energetický regulační věstník, částka 7, ze dne 28. listopadu 2013

 

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie