Stanoviska k biopalivům a otázkám zemědělství

akční plán biomasy aktualizace 2015-2

Akční plán biomasy      2007

Akční plán aktualizace   2010

Ekover a úrodnost půdy, Ek a odp.teplo z BS

Spalování obilovin