Historie firmy

Historie Družstva Ekover

   

 

Rok 2003

Začátek provozních zkoušek granulace rostlinného odpadu v Březovicích. Vývoj a výroba první matrice na rostlinné odpady ve firmě SOMA Lanškroun. Počátek výroby granulí z rostlinného odpadu. Podpis první Smlouvy o spolupráci a licenční smlouvy s dalším výrobcem paliva Ekover. Počátek vzniku a rozvoje Systému výroby a užití granulovaných paliv z rostlinných pletiv

Rok 2004


První výrobní linka na výrobu paliva Ekover se starým granulátorem TL 600 z TMS Pardubice. Úspěšná zkušební výroba granulovaného paliva z dalších rostlinných materiálů: sláma, seno, otruby, ve výrobně Družstva Ekover v Březovicích.

Rok 2005


Uzavření prvých smluv na prodej paliva Ekover s velkoodběrateli. ( ČEZ,a.s., Plzeňská teplárenská,a.s., Dalkia a.s.,. Rozšíření výroby paliva na Slovensko. Uzavření prvé licenční smlouvy na výrobu paliva Ekover S,T, z celých rostlin triticále, sena, slámy.

Rok 2006

Znatelný nárůst produkce paliv Ekover. Uzavření prvých smluv s velkoodběrateli na prodej paliva Ekover S,T. První výrobní linka na výrobu paliva Ekover, Ekover S, T, O z nových strojů firmy SOMA Lanškroun.

Rok 2007

Koncem roku bylo v Čechách instalováno 5 nových linek z firmy Soma Lanškroun na výrobu paliva.

Rok 2008

Počátkem roku byl zájem o vstup do systému výroby paliva Ekover přibrzděn nečekaným nárůstem výkupních cen zemědělských rostlinných komodit po sklizni 2007. Po sklizni 2008 se situace zcela otočila. Během roku se systém výroby a užití paliva rozšířil o 9 nových licenčních partnerů, kteří si pořídili linky od SOMY Lanškroun.

Rok 2009-2010

Během těchto dvou let rostl skokově zájem odběratelů o paliva Ekover. Počet výrobců paliv dosáhl 55 a jejich produkce téměř 100 tis. tun za rok 2010, přesto neustále trvá převis poptávky. Družstvo Ekover důsledně upřednostňuje poptávku tuzemských odběratelů před vývozem do ciziny. Vyjímkou byla dodávka granulí z otrub do elektrárny skupiny ČEZ v Polsku. V období nadbytku odpadního papíru jsme reagovali certifikací paliv Ekover P, SP a OP s obsahem odpadního papíru. Naše Družstvo Ekover spolu s firmou SOMA Lanškroun se stalo počínaje rokem 2008 pravidelným účastníkem výstav Techagro v Brně. Nadále trvá averze některých členů CZ Biom proti našemu systému, o čemž svědčí jejich opakované mediální útoky. ( více v oddělení články)

Rok 2011

Situace ve výrobě a odbytu paliv v rámci našeho systému byla stabilizovaná. Během roku přibilo 6 nových výrobců v ČR a čtyři noví výrobci v Litvě. Zájem o paliva trvá a roste. Soma Lanškroun vyrobila granulátor další generace zcela odlišné konstrukce a od konce roku jej zkouší ve výrobně v Březovicích.

Rok 2012

V roce 2012 vešla v platnost nová Vyhláška Mpo 477/2012 o podpoře obnovitelných zdrojů. Některé energetické firmy na její nová ustanovení reagovaly ukončením spalování paliv z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k dobrým dlouhodobým odbytovým vztahům s ostatními energetickými firmami se nám podařilo tuto produkci okamžitě umístit u jiných spotřebitelů. Počet výrobců paliv Ekover vzrostl na 71 a jejich roční výroba činila 106 tis.tun.

                 Rok 2013

     Největší  spotřebitelé našich paliv v ČR zachovali jejich spalování  a tím umožňují další fungování  celého systému výroby a užití paliv Ekover.  Snížení  státní finanční  podpory   výroby elekřiny z obnovitelných zdrojů  vedlo odběratele k mírnému  snížení výkupních cen. Současně však reagoval  trh se vstupní surovinou paliv a  došlo ke snížení její  ceny.  Touto situací došlo k posunu ekcentace mezi důvody spalování od finanční podpory státu k důvodům vlivu na životní prostředí ( nízký obsah síry, neutrální vztah k CO2), což je pro udržení systému zlepšující fakt. Dále se nám ohlásili někteří noví středně velcí spotřebitelé, kteří dostavují nové zdroje energie na spalování biomasy. Spolupráce s firmou SOMA Lanškroun nadále pokračuje.

                                                              Rok 2014

    

     V roce 2014 zůstala legislativa upravující podporu při výrobě energií z biomasy bez výrazných změn. Tedy i výroba a odbyt paliv v rámci systému Ekover pokračoval v obdobných kvantitativních parametrech jako v minulém období.

2015

     Systém výroby a prodeje paliv Ekover fungoval obdobně jako v minulém roce. V zemědělském družstvu v Březovicích jsme začali intenzivně využívat dřevěný popel k výrobě organominerálního hnojiva.

                                                                                      2016

     Systém výroby a prodeje paliv Ekover fungoval obdobně jako v minulém roce.

2017

     Systém výroby a prodeje paliv Ekover fungoval obdobně jako v minulém roce.  

2018

    Systém výroby a prodeje paliv Ekover fungoval obdobně jako v minulém roce. Zhruba od poloviny roku se začala zvedat cena povolenek CO2, na což reagovali někteří dřívější odběratelé jednáním o obnovení spalování ve svých energetických zdrojích.

2019

     Během roku došlo k obnovení dodávek některým větším zdrojům energie. Vlivem značného sucha během vegetace došlo k poklesu celkové produkce granulavaných paliv.

 

2020

      Systém Ekover fungoval stabilně, odběratelé s námi prodloužili dlouhodobé smlouvy a poptávají větší množství paliv.

2021

     Systém fungoval stabilně, odběratelé koncem roku reagují na zvýšenou cenu povolenek CO2 a navyšují výkupní cenu paliv.

 

 

ROK Počet licenčních výrobců Roční produkce ( t )
2003  1 40
2004  2  1.700
2005  10  8.500
2006  23 25.000
2007  32 41.000
2008  41  48.000
2009  47  72.000
2010  55  96.000
2011  65 99.000
2012  71 106.000
2013  74 106.000
2014  72 106.000
2015  70 98.000
2016  70 101.000
2017  73 99.000
2018

2019

 

 

2020

2021

CELKEM

73
70

70

71

94.000

74.000

 

 

78.000

82.000

1.333 240

 

Výroba paliva, linky SOMA Lanškroun