Ekonomická rozvaha

Ekonomická rozvaha výroby paliv EKOVER, S, T, O

 

Ekover

Ekover S

sláma

Ekover T,O,S

Náklady přímé:
( tříleté průměry k 2011)

rostl.odpad

seno,sláma

triticále, nepotr.obil.olejniny

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Cena suroviny včetně sklizňových nákladů

200

550

1.350

Doprava suroviny k lince :

400

100

100

Mzda obsluhy

150

310

150

elektrická ennergie

180

280

220

údržba,opravy

120

110

80

licence

50

50

50

odvoz k velkoodběrateli

130

180

150

Náklady celkem

1.230

1.580

2.100

Tržby v cenách 2011

1.800

1.800 2.500
Rozdíl v Kč/t + 570 + 220

+ 400

 

 

Návratnost investice do granulační linky lze snadno vypočítat jako podíl pořizovacích nákladů snížených o případnou dotaci na pořízení linky a ročního zisku dle vyrobeného množství poníženého o roční odpisy.

 

Pořizovací náklady: viz podklady SOMA Lanškroun
Dotace na pořízení linky – od 50 do 60%
Roční zisk – závisí na vyrobeném množství a velikosti odepisované částky
Příklad:
Pořizovací náklady: 7.000.000 Kč
Dotace: 50% 3.500.000 Kč
Roční výroba 4.000 t Ekover O – zisk z 1 t 400 Kč Roční zisk 1.600.000 Kč
Roční odpis 1/5 320.000 Kč
Návratnost : 3.500.000/1.280.000 = 2,7 roku.

 

Z ekonomických propočtů je zřejmé, že systém výroby paliva Ekover, S, T,O je výhodný tehdy, jestliže výrobce je i vlastníkem suroviny. Tento princip zabraňuje zákonitým antagonismům mezi vlastníkem suroviny a zpracovatelem této suroviny na konečný výrobek. Z pohledu zemědělce je výroba paliva ideálním stavem, kdy zpracovává vlastní surovinu na konečný výrobek, který prodá spotřebiteli v místě.

Ochrana duševního vlastnictví výroby paliva EKOVER, S, T,O v ČR

Od počátku vývoje a výroby paliva uplatnili původci několik nových myšlenek, které převedeny do praktického využití umožnily vznik projektu výroby a využití paliva. Tyto nové postupy a objevy jsou dnes předmětem několika i užitných vzorů a patentů v ČR. Toto vlastnictví v žádném případě nezneužíváme k bránění výroby paliva případným zájemcům. Naopak máme snahu o co nejrychlejší a nejširší rozšíření výroby a užití paliva v ČR. Vlastnictví jmenovaných užitných vzorů a patentů naopak užíváme k ochraně stávajících licenčních výrobců k ochraně jejich zájmů v dané lokalitě.